Nawigacja
 1. Postanowienia ogólne
 2. Zasady ogólne
 3. Postacie
 4. Przestępstwa
 5. Rany postaci, BW, CK, FCK
 6. Oskryptowane prace (np. Arcadius lub pralnia pieniędzy)
 7. Frakcje
 8. Pojazdy i przedmioty
 9. Akcje administracyjne
 10. Cheating, wykorzystywanie błędów gry itp.
 11. Regulamin crime

Regulamin rozgrywki na serwerze

Postanowienia ogólne
1.1. Każdy gracz jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
1.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.3. Podstawowe pojęcia RP:
1.4. Komendy narracyjne stosowane na serwerze:
1.5. Strefy na serwerze:
Zasady ogólne
2.1. Aby móc grać na serwerze, gracz musi posiadać działający mikrofon
2.2. Czat głosowy służy jedynie do rozmów IC. Wszelkie wypowiedzi OOC będą karane banem
2.3. Zakazane jest kłamanie używając komend narracyjnych
2.4. Jeśli z jakiegokolwiek powodu gracz opuścił serwer podczas odgrywania akcji RP, musi jak najszybciej wrócić i kontynuować akcję
2.5. Zakazuje się:
2.6. Zakazane jest nadużywanie czatu OOC i komend narracyjnych
2.7. Zakazane jest nadmierne lub nieuzasadnione używanie "Z" (sprawdzanie id graczy)
2.8. Podczas rozgrywki na serwerze bycie pod wpływem środków odurzających nie usprawiedliwia łamania regulaminu przez gracza. Administracja ma prawo tymczasowo zbanować taką osobę, jeśli jej zachowanie negatywnie wpływa na rozgrywkę innych osób
2.9. Zakazane jest nadmierne używanie słów “pedał”, “simp”, “cwel”, “ciota”, “kasti” itp., czy też słów związanych z nazwą jakiegoś innego użytkownika w obraźliwej formie
2.10. W przypadku poinformowania przez innego gracza, że streamuje on rozgrywkę na serwerze, całkowicie zakazane jest używanie w jego obecności słów wymienionych w pkt. powyżej
2.11. Zakazane jest używanie wyżej wymienionych słów w ich dyskryminującym znaczeniu, a nie jako zwyczajowe wyzwisko
2.12. Zakazane jest używanie gestów, słów oraz przekazywanie w jakiejkolwiek formie treści o charakterze: rasistowskim, seksualnym, propagujących działalność przestępczą, ustroje totalitarne, mowę nienawiści, przemoc OOC wobec siebie, innych osób lub zwierząt
2.13. Zakazane jest przekazywanie lub publikowanie danych osobowych lub zdjęć innych graczy oraz danych umożliwiających identyfikację urządzeń lub kont graczy np. loginy, hasła, adresy IP, które nie są publicznie udostępniane przez Discorda lub FiveMa
2.14. Zakazane jest sprzedawanie postaci, mieszkań, pojazdów, przedmiotów, uprawnień oraz miejsc w organizacji lub frakcji (również awanse) za pieniądze lub wartości materialne OOC. Złamanie tego zakazu będzie karane banem permanentnym i FCK dla sprzedającego oraz kupującego
2.15. Agresywna akcja RP musi zostać poprzedzona jej zainicjowaniem np. żądanie poddania się lub oddania rzeczy
2.16. Za inicjację ze strony innego gracza uznaje się również (tzw. inicjacja nieregulaminowa):
2.17. Inicjacja grupowa obowiązuje:
2.18. Inicjacja może zostać przeniesiona wraz z miejscem toczącej się agresywnej akcji np. strzelanina podczas pieszego pościgu
2.19. Na graczu inicjującym agresywną akcję RP spoczywa odpowiedzialność za jej prawidłowe zainicjowanie (np. ustawienie poziomu głośności postaci na “krzyk”, aby mógł zostać usłyszany)
Postacie
3.1. Gracz jest zobowiązany do przemyślanego kreowania własnej postaci, dotyczy to spójności tematycznej grup, do których dołącza.
3.2. Imię i nazwisko postaci:
3.3. Data urodzenia postaci musi być we właściwym formacie i być realna np. postać nie może mieć 300 lat.
3.4. Płeć postaci musi być taka sama jak płeć gracza. Odstępstwa muszą być zatwierdzone przez Administrację.
3.5. Niestosowanie się do wymogów dotyczących tworzenia postaci może zostać ukarane FCK bądź banem do czasu zmiany danych osobowych.
3.6. Zakazane jest przenoszenie przedmiotów, aut, mieszkań, licencji, uprawnień, gotówki oraz informacji pomiędzy postaciami.
3.7. W przypadku posiadania wielu postaci, jedna musi być we frakcji.
3.8. Zakazane jest łączenie się z serwerem przez jednego gracza przy użyciu różnych identyfikatorów (np. Steam HEX) w celu tworzenia lub korzystania z różnych postaci.
3.9. Zakazane jest przekazywanie informacji o planowanym uśmierceniu innej postaci.
3.10. Podczas odgrywania akcji RP należy brać pod uwagę fizyczne i psychiczne możliwości odgrywanej postaci.
3.11. Przekazywanie lub pozbywanie się majątków przed planowanym uśmierceniem postaci lub zaprzestaniem rozgrywki jest zabronione. Aby uzyskać taką możliwość, gracz musi zgłosić chęć odegrania akcji Administracji.
Przestępstwa
4.1. Osoby z rąk policji można odbić wyłącznie w czasie przewozu na komendę lub więzienie (konwój). Nie może odbywać się to na GZ(szpital, więzienie, komenda).
4.2. Zabrania się wymuszania na graczach oddawania gotówki, środków z kont bankowych, zatrudniania w organizacjach, frakcjach lub przepisywania pojazdów.
4.3. Zakazane jest odgrywanie gwałtów i napaści na tle seksualnym bez zgody gracza.
4.4. Podczas poniżej wymienionych sytuacji może uczestniczyć minimalnie (rozumiane jako najmniejszą ilość osób uczestniczących w napadzie) oraz maksymalnie (rozumiane jako maksymalną ilość osób zaangażowana w całość napadu, włączając w to ucieczkę):
4.5. W agresywnej akcji RP może brać udział maksymalnie 8 osób z jednej ze stron (nie dotyczy SASP i pozostałych limitów wskazanych w Regulaminie).
4.6. Podczas napadów można porwać maksymalnie 6 zakładników. Wyjątkiem jest napad na Hangar, gdzie maksymalna liczba zakładników to 10. Zakładnicy mogą być NPC.
4.7. Zakazane jest zrywanie negocjacji bez wcześniejszego ich podjęcia.
4.8. Zerwanie negocjacji jest równoznaczne z zainicjowaniem agresywnej akcji RP.
4.9. Podczas akcji:
4.10. Gracz może kontynuować agresywną akcję (zignorować zakaz NZ), jeśli utracił przewagę liczebną w trakcie jej trwania.
4.11. Gracz może użyć Tasera przeciwko napastnikowi uzbrojonemu w broń palną, jeśli uda mu się go zaskoczyć z pozycji, w której napastnik do niego nie celuje np. zachodząc od tyłu.
4.12. Zakazane jest odbijanie więźniów w bezpośredniej okolicy lub na terenie więzienia.
4.13. Konwój na więzienie:
4.14. Zakazane jest porywanie graczy spod więzienia.
4.15. Zakucie przy pomocy kajdanek może nastąpić tylko w przypadku kiedy postać gracza, która ma zostać skuta, ma podniesione ręce do góry. Gdy gracz nie chce podnieść rąk, należy użyć środków dostępnych na serwerze, aby obezwładnić jego postać (np. przy użyciu Tasera lub chwytu obezwładniającego) i dopiero wtedy ją zakuć.
4.16. Jeśli na akcji jest 8 postrzelonych osób z jednej ekipy, zakazane jest zbieranie ich. Wyjątkiem są służby lub osoby, które je postrzeliły. Każde złamanie tej zasady jest równoznaczne z przekroczeniem limitu osób na akcje.
4.17. Zakazane jest sprzedawanie narkotyków i okradanie lokalnych w górach, w metrze, na terenie i w pobliżu green zone’ów (GZ) , orange zone’ów (OZ) oraz red zone’ów (RZ).
4.18. Zakazane jest powtarzanie kilkakrotnie w krótkim odstępie czasu tego samego planu na napad np. pożar, remont.
4.19. Napadanie kilka razy na to samo miejsce lub postać, w krótkim odstępie czasu, będzie uznawane za FailRP.
4.20. Zakazane jest granie na “dzwona”. "Dzwon", w rozumieniu regulaminu, to umyślne uderzenie innego pojazdu z dużą prędkością, w celu wywołania efektu "dzwona" (skrypt wywołujący efekty wizualne i dźwiękowe, które utrudniają rozgrywkę).
4.21. Zakazane jest przeprowadzanie aktów terrorystycznych bez uprzedniej zgody administratora.
Rany postaci, BW, CK, FCK
5.1. Utrata punktów zdrowia w przypadku obrażeń fizycznych lub głodu obliguje gracza do odegrania obrażeń, które poniosła postać.
5.2. Jeśli medyk zadecyduje, że na skutek poważnych obrażeń postać gracza musi udać się do szpitala, to jest zobowiązany to zrobić.
5.3. Odgrywanie martwego lub ran śmiertelnych jest równoznaczne z CK.
5.4. Wykonywanie FCK lub CK może odbyć się wyłącznie za zgodą Administracji.
5.5. Po odrodzeniu się w szpitalu postać gracza nie pamięta nic, co wydarzyło się przez całą akcję oraz co do niej doprowadziło.
5.6. Gracz ma obowiązek odgrywania przez postać obrażeń adekwatnych do sytuacji, która je wywołała, przez co najmniej 15 minut.
Oskryptowane prace (np. Arcadius lub pralnia pieniędzy)
6.1. Zakazane jest popełnianie brutalnych przestępstw, morderstw i porwań w oskryptowanych miejscach prac.
6.2. Zakazane jest okradanie postaci graczy, którzy piorą brudne pieniądze.
6.3. Zakazane jest bezpodstawne utrudnianie pracy graczom wykonujących oskryptowane prace.
6.4. W pracach legalnych postać gracza może poruszać się tylko i wyłącznie tym pojazdem, który jest udostępniony przez firmę.
6.5. Zakazane jest poruszanie się autami z prac legalnych na akcje o podłożu crime.
Frakcje
7.1. Zabrania się pracownikom SAMS (San Andreas Medical Service), SASP (San Andreas State Police - policja) oraz Zarządowi Mechanika działalności przestępczej tzw. korupcji.
7.2. Medyka/ów można porwać lub rozpocząć z nimi inną akcje agresywną tylko w przypadku agresywnego zachowania z ich strony. Wyjątkiem jest dobry powód RP oraz zgoda administracji.
7.3. Funkcjonariusza/y policji można porwać tylko w przypadku, gdy jest na służbie min. 4 pracowników SASP tak, aby na służbie zostało 3 innych. Wyjątkiem jest agresaywne zachowanie policjanta w stosunku do nas.
7.4. Mechanika/ów można porwać tylko w przypadku, gdy na służbie jest min. 4 pracowników LSC tak, aby na służbie zostało 3 innych.
7.5. Podczas strzelaniny w mieście SASP ma prawo wjechać na 3-ciego.
7.6. Zakazane jest napadanie członków SASP, SAMS oraz Mechanika, gdy celem napadu jest wyłącznie kradzież przedmiotów (np. broni) lub pojazdu.
7.7. Zakazane jest używanie usług znajdujących się w telefonie w celu napadnięcia kierowcy lub klientów zaznaczonych na GPS (SASP, SAMS lub LSC).
7.8. Zabronione jest podszywanie się pod frakcję.
7.9. Zakazuje się przekazywania lub publikowania informacji o członkach, wiadomości lub zdjęć zawartych na Discordach frakcyjnych (SASP, SAMS lub LSC).
7.10. Organizacje porządkowe mają prawo do powergamingu w przypadkach skuwania, obezwładniania, prowadzenia oraz przeszukiwania postaci graczy, budynków i pojazdów.
7.11. Gracz ma obowiązek zaakceptować fakturę od pracowników SAMS oraz Mechanika.
7.12. SASP ma prawo przeszukać postać gracza na miejscu akcji.
7.13. Zakazana jest kradzież pojazdów frakcyjnych bez wyraźnego powodu RP.
Pojazdy i przedmioty
8.1. Prowadząc pojazd należy brać pod uwagę podstawowe prawa fizyki, które nie zostały uwzględnione ze względu na ograniczenia techniczne gry i zachowywać się na drodze zgodnie z tymi prawami oraz zdrowym rozsądkiem.
8.2. Podczas interakcji z przedmiotami należy brać pod uwagę ich atrybuty fizyczne oraz dostosować rozgrywkę do możliwości fizycznych postaci.
8.3. Zakazane jest odgrywanie braku dowodu osobistego.
8.4. Zakazane jest noszenie kasków lub czapek kuloodpornych.
8.5. Podczas akcji zakazane jest wyrzucanie przedmiotów za pomocą komendy /me, jeżeli postać miała dany przedmiot w EQ w momencie rozpoczęcia akcji. Jeśli postać ma coś przy sobie, to to posiada. Wyjątkiem są uzasadnione sytuacje RP.
8.6. Podczas agresywnej akcji RP crime vs. SASP zabronione jest zabieranie przedmiotów innym graczom. Przedmioty można odebrać w momencie, gdy postać gracza zostanie przeniesiona w bezpieczne miejsce, daleko od miejsca akcji (min. 1,5 km). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy postaci zabraknie amunicji lub boosterów staminy (np. amfetamina).
8.7. Nakazane jest odgrywanie pełnego przeszukiwania crime vs. policja na komendach narracyjnych /me oraz /do z odpowiedzią strony przeszukiwanej. Czas na odpowiedź wynosi 5 sekund. Później przeszukujący może założyć, że "widzi wszystko".
8.8. Zakazane jest odgrywanie za pomocą komend narracyjnych akcji typu "pistolet upadł na ziemię po postrzale" itp.
8.9. Zakazane jest rozpoczynanie akcji RP, gdy jej jedynym celem jest okradanie innego gracza.
8.10. Zakazane jest zabieranie postaciom graczy przedmiotów codziennego użytku, które nie przedstawiają większej wartości materialnej w grze np. jedzenie, napoje, faktury z prac legalnych. Takie kradzieże muszą być niezbędne do odegrania innej akcji RP.
8.11. Zakazane jest używanie strojów frakcyjnych, bez zgody Administracji oraz odpowiedniego powodu RP.
8.12. Nakazane jest przeszukiwanie z wykorzystaniem komendy /me, wyjątkiem są jedynie miejsca ściśle związane z Crime (Narkotyki, Lotnisko Sandy, etc.)
8.13. Administracja nie odpowiada za oszustwa w wymianach między graczami
Akcje administracyjne
9.1. Administracja ma prawo w dowolnym momencie do modyfikowania lub zmieniania treści regulaminu.
9.2. Jeśli regulamin przewiduje obowiązek przedstawienia nagrania, to musi ono zawierać dźwięk z gry oraz voicechat nagrywającego.
9.3. (poprzednio 1.6) Za posiadanie niskiego ilorazu inteligencji lub prezentowanie niskiego poziomu wypowiedzi, administrator ma prawo zbanować daną osobę (również permanentnie).
9.4. (poprzednio 1.3/7.6) Administrator ma prawo ukarać gracza (również banem permanentnym lub FCK) za czyny nieuwzględnione w regulaminie, jeśli uzna to za słuszne.
9.5. Decyzja administratora w kwestii nadania bana lub rozpatrzenia odwołania jest ostateczna. Wyjątkiem jest pozytywnie rozpatrzona skarga na administratora.
9.6. Administrator nie musi przechowywać nagrań lub dowodów potwierdzających winę gracza.
9.7. Zakazane jest zgłaszanie graczy bez nagrania lub innego dowodu potwierdzającego winę tzw. niepotrzebny rządowy.
9.8. W kontaktach z Administracją oraz innymi graczami w obecności Administracji gracz ma obowiązek zachowywać się w sposób kulturalny, nie używać słów wulgarnych i nie zachowywać się agresywnie.
9.9. Podczas agresywnej akcji RP wszyscy muszą posiadać nagranie z całej sytuacji wraz z dźwiękiem. Nagrania należy przechować przez co najmniej 24 godziny i za każdym razem udostępnić je na prośbę administratora.
9.10. Gracz ma obowiązek wejść na kanał “Poczekalnia”, jeśli zostanie wezwany przez administratora.
9.11. Jeśli gracz nie stawi się na wezwanie, administrator rozpatrzy zgłoszenie wyłącznie na podstawie dowodów zgłaszającego i może dodatkowo ukarać gracza, który nie zareagował na wezwanie.
9.12. Zakazane jest przekazywanie lub publikowanie treści pozyskanych w kontaktach z Administracją (np. w trakcie rządowych, w korespondencji PW z administratorem).
9.13. Gracz może przekazać wyżej wymienione informacje wyłącznie na wyraźną prośbę administratora lub w tickecie w treści skargi na administratora.
9.14. Administracja ma prawo do zmiany liderów frakcji i organizacji bez podania przyczyny.
9.15. Gracz ma obowiązek poinformowania Zarządu serwera o działalności administratora, która może być niezgodna z Regulaminem serwera.
Cheating, wykorzystywanie błędów gry itp.
10.1. (poprzednio 2.8) Zakazane jest używanie oprogramowania ułatwiającego rozgrywkę np. skrypty, cheaty, mody, kropka itp.
10.2. Zakazane jest wykorzystywanie błędów serwera oraz błędów gry (np. kopiowanie przedmiotów).
10.3. Niezgłoszenie otrzymania lub posiadania gotówki, mieszkań, aut, przedmiotów lub permisji od cheatera jest karane banem permanentnym.
10.4. Zakazane jest używanie niewidzialnych lub zbugowanych ubrań znajdujących się w kreatorach.
10.5. Zakazane jest używanie programów zwiększających FOV (pole widzenia).
10.6. Zakazane jest używanie programów lub plików modyfikujących tekstury lub modele (krzaki, drzewa etc.) w sposób, który daje przewagę w grze.
10.7. Zakazane jest używanie broni, przedmiotów lub pojazdów, których nie można zdobyć w ramach rozgrywki.
10.8. Administrator może nałożyć na gracza nakaz nagrywania całej rozgrywki. Szczegółowe zasady opisane są na kanale Discord.
10.9. Gracz odpowiada za wszelkie działania, które są podejmowane przez osoby korzystające z jego kont, które posiadają unikatowe identyfikatory (konto steam, discord etc.). W interesie gracza jest właściwe zabezpieczenie dostępu do jego danych logowania lub komputera.
10.10. Brak współpracy ze strony gracza w przypadku sprawdzania go przez Administrację pod kątem posiadanych cheatów jest równoznaczne z banem permanentnym.
Regulamin crime
11.1. Na serwerze obowiązuje Regulamin crime (dotyczy także osób niebędących w organizacji), który jest dostępny na serwerze Discord “RichRPCrime“ (https://discord.gg/n2AVRsPd).